1. Základní ustanovení

Prodávající: RUCOM, s.r.o., A.Mamateja 5147/14, 036 01 Martin, IČO: 51 286 122, zapsaný v OR Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, Vložka č. 69322 / L.
Kupující: Fyzická nebo právnická osoba, která svou objednávkou zboží vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím. Kupující potvrzením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., S výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

3. Objednání zboží

Nákup prostřednictvím internetového obchodu www.PCdiely.sk mohou uskutečnit fyzické i právnické osoby bez omezení. Kupující si může zboží objednat po registraci přes internetový obchod www.PCdiely.sk, případně přes e-mail pcdiely@pcdiely.sk nebo telefonicky na čísle 0950 811 900. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně zrušit objednávku. V případě, že tato situace nastane, je prodávající povinen kontaktovat kupujícího telefonicky nebo písemnou formou za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, je prodávající povinen vrátit tuto částku ve lhůtě 15 kalendářních dnů od stornování objednávky resp. kupní smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím písemnou formou.

4. Cena zboží a platební podmínky

a) Ceny zboží zobrazené v e-shopu jsou konečné. Vlastníkem zboží se stává kupující v okamžiku úplného splacení celkové částky objednávky.
b) Zákazník může za zboží zaplatit těmito způsoby:
– platba na dobírku
– platba na bankovní účet
– platba kartou (zprostředkuje platební brána Besteron)
– platba online platebními tlačítky (zprostředkuje platební brána Besteron)

5. Dodací podmínky

Zboží, které máme skladem, se snažíme posílat v co nejkratším možném čase. Obvyklá doba dodání je 1-2 pracovní dny pro zásilky ze Slovenka a 3-5 pracovních dní pro zásilky ze zemí Evropské Unie. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. V případě prodloužení dodací lhůty budeme zákazníka neprodleně informovat e-mailem nebo na tel.č. uvedené v objednávce.

6. Odpovědnost za nedostatky, reklamace, záruka

a) Odpovědnost za nedostatky – Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdní reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

b) Reklamace a odstoupení od smlouvy – Ve smyslu ustanovení § 12 zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č. 108/2000 Sb.) má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 7 pracovních dní ode dne převzetí zboží, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě doručen zboží a dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží je kupující povinen vrátit úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čistý, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, prodávající může vrácenou cenu snížit o tomu odpovídající částku. Peníze budou vráceny kupujícímu do 15 dnů od účninnosti odstoupení od smlouvy kupujícím. Náklady na přepravu zboží směrem od kupujícího k prodávajícímu nese kupující.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu.

c) Záruka – Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku za kvalitu, a to v délce 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

7. Soubory cookies

S cílem zajistit řádné fungování této webové lokality ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookie. Je to běžná praxe většiny velkých webů. Soubor cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá v počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazování), takže je při příští návštěvě lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět. Tyto webstránky používají cookies pro zapamatování uživatelského nastavení, pro lepší přizpůsobení reklam zájmem návštěvníků a pro nezbytnou funkcionalitu stránek. Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení – podrobnosti viz na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat. Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve úvodním nastavení.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou platné od 01.06.2018 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.